07 marca 2021

Implementacja Map Google w systemie Multi-Vendor

Oprogramowanie Multi-Vendor umożliwia integrację z system Google Maps, w celu zapisania lokalizacji siedziby sprzedawców. Na podstawie tych danych klienci mogą wyszukiwać sprzedawców według swojej lokalizacji, np. W promieniu 50 km od ich miejsca zamieszkania. Często spotykamy się z pytaniem jak skonfigurować taką integrację, ponieważ wymaga ona uzyskania klucza API z serwisu Google. W tym artykule omówimy proces konfiguracji dodatku “Lokalizacje sprzedawców” w Multi-Vendor oraz jego możliwości. 

Zaczynamy od instalacji dodatku: 

W konfiguracji dodatku są dostępne następujące opcje:

  • Klucz Google Map API: specjalny klucz umożliwiający komunikację systemu Multi-Vendor z Mapami Google. Proces uzyskiwania klucza zostanie omówiony w dalszej części artykułu.

  • Domyślny promień w filtrze odległości: w jakiej odległości od lokalizacji klienta domyślnie będą wyszukiwani sprzedawcy.

  • Maksymalny promień w filtrze odległości: maksymalna odległość jaką klient może ustawić w celu wyszukiwania sprzedawców

  • Jednostki pomiaru odległości: możliwość ustawienia wpisywania odległości w kilometrach lub milach.

  • Domyślnie wyświetlani sprzedawcy: wybierz którzy sprzedawcy powinni być wyświetlani zaraz po otwarciu strony z mapą sprzedawców.

Aby uzyskać klucz API, najpierw należy wejść na stronę https://console.cloud.google.com/google/maps-apis, wcześniej logując się na konto Google które chcemy wykorzystać do skonfigurowania API. Następnie kilkamy przycisk obok logo “Google Cloud Platform” i tworzymy nowy projekt.

Po stworzeniu projektu przechodzimy do menu APIs, z listy dostępnych API wybieramy Maps Javascript API i aktywujemy je przyciskiem “Enable”.

Tą samą procedurę powtarzamy dla następujących zasobów API:

  • Geocoding API

  • Places API

  • Geolocation API

  • Maps Static API

Po aktywacji wszystkich potrzebnych zasobów wracamy do ekranu głównego (klikając logo Google Cloud Platform w lewym górnym rogu), a następnie z menu po lewej wybieramy opcję APIs & Services -> Credentials.

W otwartym oknie kilkamy przycisk “Create credentials” i wybieramy opcję “API Key”. Zostanie wygenerowany klucz API, który należy wpisać do konfiguracji dodatku w systemie Multi-Vendor. W przypadku systemów produkcyjnych, warto też zadbać o zabezpieczenie klucza przed nieautoryzowanym użyciem.

Po zapisaniu klucza API, wchodzimy do konfiguracji dowolnego sprzedawcy. Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo, po wpisaniu czegoś w pole “Lokalizacja” Google zacznie podpowiadać dalszy ciąg adresu.

Adresy wpisane przy sprzedawcach pojawiają się na mapie, wyświetlającej się nad listą sprzedawców.

Możliwe jest też dodanie specjalnego filtra produktów, umożliwiającego wyświetlenie wyłącznie produktów od sprzedawców w określonej odległości od lokalizacji klienta.

Skontaktuj się z nami

biuro@multi-vendor.pl

+48 661 661 964

+48 698 780 870

whatsapp: +48 788 538 655

Odwiedź  nas

SoftSolid (CS-Cart Polska)

ul. Sportowa 14

62-090 Rokietnica