06 grudnia 2021

Multi-Vendor 4.14.1 z nowym panelem sprzedawcy

Rozumiemy, jak istotne jest dla Marketplace aby przyciągać, rejestrować i utrzymywać nowych sprzedawców. Nowa wersja Multi-Vendor 4.14.1 ułatwia zarządzanie istniejącymi sprzedawcami i zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się nowych sprzedawców w twoim Marketplace. 

W tym artykule omówione zostaną zmiany specyficzne dla Marketplace, ale wersja 4.14.1 zawiera również wiele innych usprawnień dla wersji CS-Cart i Multi-Vendor.

Nowy panel sprzedawcy

Sprzedawcy korzystają z Marketplace poprzez panel sprzedawcy. Im wygodniejszy i prostszy on jest, tym więcej sprzedawców będzie chciało sprzedawać swoje produkty, oraz więcej klientów będzie je kupowało. 

W wersji 4.14.1, panel sprzedawcy został w zasadzie przepisany od zera: menu zostało przeniesione na lewą stronę i okrojone z bardziej zaawansowanych funkcji, jednocześnie nadal zapewniając dostęp do tych najważniejszych. Sprzedawcy będą szybciej uczyć się obsługi panelu, a istniejący sprzedawcy łatwo się przyzwyczają do nowego środowiska.

Według naszej ankiety, 80% sprzedawców wypowiedziało się pozytywnie o nowym panelu administracyjnym.

Administratorzy będą też mieli większe możliwości dostosowania panelu sprzedawcy. Teraz możesz skonfigurować stronę edycji produktu, ukrywając niepotrzebne pola i zakładki. Możesz też dostosować kolorystykę i tło panelu sprzedawcy.

Wszystkie te zmiany zawarte są w dodatku "Konfigurator panelu sprzedawcy". Po instalacji dodatku, nowy panel sprzedawcy się aktywuje i udostępniona zostanie możliwość jego skonfigurowania.

Osobne kategorie dla wielu storefrontów

Multi-Vendor Ultimate 4.14.1 wprowadza nowe narzędzie dla użytkowników, którzy używają dodatkowych storefrontów aby skierować swój biznes do konkretnej grupy odbiorców. Na przykład, Marketplace sprzedaje meble. Aby przyciągnąć więcej kupujących, możesz stworzyć osobny storefront dla kupujących meble biurowe. Rozdzielenie kategorii na storefronty umożliwi wypełnienie go odpowiednimi produktami w ciagu kilku kliknięć. 

Teraz podczas edycji kategorii możesz zdecydować, czy kategoria pokazuje się we wszystkich storefrontach, czy tylko w jednym. Na liście kategorii pojawia się też przełącznik, umożliwiający sprawdzenie drzewa kategorii dla każdego storefrontu.

Konta Stripe Connect Express dla sprzedawców, którzy nie posiadają konta Stripe

Stripe Connect to metoda płatności która wspiera automatyczne rozdzielenie płatności między klientów i sprzedawców. Teraz Multi-Vendor wspiera konta Stripe Express. Umożliwiają ona sprzedawcom szybką rejestrację i dają dostęp do uproszczonego panelu Stripe. Jednak korzystanie z kont Express kładzie większą odpowiedzialność na właściciela Marketplace i wiąże się z opłatami.

Tworząc konto Stripe Connect, możesz zdecydować czy pozwalasz sprzedawcom na tworzenie kont Express. Gdy odpowiednie konto zostanie podłączone do Marketplace, sprzedawcy otrzymają możliwość podłączenia swoich kont Express.

Zwiększony wynik Google Page Speed dla urządzeń mobilnych

Szybkość działania strony jest istotna dla sklepów internetowych, a dodatkowa sekunda ładowania może spowodować, że klient opuści stronę. Szybkość strony jest jednym z istotnych czynników dla Google przy pozycjonowaniu SEO strony. Szybkość strony jest mierzona osobno dla komputerów i urządzeń mobilnych, poprzez Google Page Speed Insights.

Tym razem skupiliśmy się na urządzeniach mobilnych. Przetestowaliśmy optymalizację naszych sklepów demo i porównaliśmy prędkość strony w wersjach 4.13.2 i 4.14.1. Poprawki dotyczyły w większości strony głównej, ale karta produktu i lista produktów też otrzymały kilka poprawek. Po przeprowadzeniu ponad 40 testów, doszliśmy do wniosku że Google Page Speed strony zwiększył się o około 30% dla wersji Multi-Vendor.

Nie wprowadziliśmy wszystkich poprawek zalecanych przez Google, ze względu na konieczność zachowania kompatybilności wstecznej.

Różne scenariusze pracy dla nowych sprzedawców

W poprzednich wersjach, sprzedawca uzyskiwał dostęp do panelu natychmiast po rejestracji. Dzięki temu, sprzedawcy nie musieli długo czekać na akceptację od admina. Ale ten scenariusz nie pasował do wszystkich Marketplace. Dlatego wprowadziliśmy usprawnienia do procesu rejestracji nowego sprzedawcy. 

W wersji 4.14.1, możesz włączyć sprawdzanie nowych sprzedawców w zakładce Ustawienia → Sprzedawcy. Jeżeli to zrobisz, wszyscy nowo zarejestrowani sprzedawcy będą otrzymywać status “Nowy”, który nie daje im dostępu do panelu ani storefrontu dopóki administrator ich nie zaakceptuje.

Podczas pierwszej konfiguracji Marketplace możesz wybrać jeden z trzech scenariuszy obsługi nowych sprzedawców:

  • Natychmiastowy dostęp do panelu i storefrontu

  • Natychmiastowy dostęp do panelu; wymagana akceptacja do storefrontu

  • Wymagana akceptacja do panelu i storefrontu

Wybierz scenariusz, a potrzebne ustawienia zostaną wybrane automatycznie.

Lepsze powiadomienia e-mail dla dużych sprzedawców

Sprzedawca może być jedną osobą, lub firmą. Firmy mogą mieć wielu administratorów obsługujących sprzedawcę w Marketplace. W poprzednich wersjach, wszystkie powiadomienie były wysyłane do administratora głównego - co powodowało problemy gdy to nie on zajmował się obsługą zamówień.

Teraz możliwe jest dostosowanie, które powiadomienia są wysyłane do poszczególnych administratorów sprzedawców. Stwórz pole profilu na adres e-mail sprzedawcy, a powiadomienia będą wysyłane tam, zamiast na mail głównego administratora.

Jako bonus, powiadomienia e-mail mogą być teraz odbierane przez osoby które nie mają swojego konta w Marketplace. Wystarczy, że będą miały dostęp do adresu e-mail.

Poprawiona praca z produktami w aplikacji mobilnej

Posiadacze licencji Multi-Vendor Plus mogą dodawać i edytować produkty z poziomu aplikacji mobilnej. Jednak nie wszystkie opcje produktów były dostępne w pracy z aplikacją. Aby edytować cechy produktu, sprzedawcy musieli opuszczać aplikację i wchodzić do przeglądarkowej wersji panelu.

Od wersji 4.14.1, sprzedawcy mogą edytować cechy produktu z poziomu aplikacji mobilnej. Zaktualizuj sklep do wersji 4.14.1 i przebuduj aplikację mobilną, aby korzystać z tego usprawnienia.

Uwzględniaj podatek w płatnościach sprzedawcy

Multi-Vendor ma dostępny dodatek “Płatności sprzedawcy do Marketplace” który umożliwia sprzedawcom uiszczanie opłat za korzystanie z Marketplace. Niektórzy właściciele Marketplace poprosili o możliwość opodatkowania takich płatności ze względu na prawo obowiązujące w ich państwach.  

Dlatego od wersji 4.14.1 w konfiguracji dodatku “Płatności sprzedawcy do Marketplace” możliwe jest włączenie doliczania podatku do płatności sprzedawców.

Automatyczna aktywacja wspólnych metod wysyłki dla sprzedawców

W poprzednich wersjach, administrator Marketplace musiał ręcznie włączać odpowiednie metody wysyłki dla każdego nowego sprzedawcy.

Staramy się ograniczać takie powtarzalne czynności, dlatego od wersji 4.14.1 wspólne metody wysyłki będą mogły być oznaczone jako automatycznie dostępne dla nowych sprzedawców - poprzez checkbox "Używaj dla wszystkich nowych sprzedawców". Ta opcja jest szczególnie przydatna dla Marketplace, które obsługują wysyłkę wszystkich produktów w systemie.

Ukrywanie wysyłki gdy nie jest wymagana

Multi-Vendor umożliwia złożenie zamówienia, nawet gdy sprzedawca nie posiada żadnej metody wysyłki. Na przykład, gdy sprzedawca handluje usługami, produktami cyfrowymi lub po prostu zapomniał dodać metody wysyłki. W takim przypadku klient widział domyślne powiadomienie podczas składania zamówienia, że wysyłka nie jest wymagana. To mogło zdezorientować klienta lub spowodować porzucenie koszyka. 

W wersji 4.14.1, możesz ukryć sprzedawców których produkty nie wymagają wysyłki. Jeżeli pozwalasz na sprzedaż takich produktów, możesz zmienić domyślny tekst "Nie wymaga wysyłki". 

Aby to zrobić, przejdź na stronę Projektowanie→ Bloki, przełącz się na zakładkę Kasa i otwórz blok "Metody wysyłki".

Skontaktuj się z nami

biuro@multi-vendor.pl

+48 661 661 964

+48 698 780 870

whatsapp: +48 788 538 655

Odwiedź  nas

SoftSolid (CS-Cart Polska)

ul. Sportowa 14

62-090 Rokietnica