29 lipca 2021

Przelewy24 - marketplace opis usługi

Usługa Marketplace pozwala na obsługę płatności platformy integrującej produkty różnych sprzedawców, czyli rejestrowanie wielu kont w serwisie Przelewy24 i rozdzielanie środków z transakcji łączonych na właściciela platformy oraz na poszczególnych sprzedawców. Procedura przebiega następująco:

 • Klient dokonuje zakupu na portalu, na którym sprzedaż prowadzona jest przez wielu sprzedawców.

 • W koszyku zbiorczym, klient dokonuje wpłaty na finalną kwotę – łącznie za wszystkie wybrane produkty.

 • Marketplace potwierdza klientowi realizację transakcji.

 • Przelewy24 automatycznie przekazują do Marketplace (właścicielowi) informację o zrealizowanej płatności.

 • Na koncie technicznym Marketplace , następuje podział kwoty transakcji pierwotnej na kwoty należne poszczególnym sprzedawcom.

 • Podziału kwoty na poszczególne konta dokonuje właściciel Marketplace.

Marketplace może funkcjonować w dwóch modelach, które różnią się sposobem rozliczania prowizji.

Model 1 - koszykowy

Naliczenie prowizji i wystawienie faktury odbywa się z poziomu konta technicznego Marketplace, należącego do właściciela platformy sprzedażowej.

Prowizja naliczana jest od pełnej kwoty wartości koszyka. Podział pozostałych środków między poszczególnych sprzedawców ustala właściciel Marketplace.

Dalsze przesunięcia (na konta sprzedawców) nie są obciążone dodatkową prowizją.

Model 2 - koszykowy z prowizją

Naliczenie prowizji i wystawienie faktury odbywa się z poziomu kont rozliczeniowych poszczególnych subpartnerów (sprzedawców).

Po Podziale 100% kwoty koszyka, prowizja naliczana jest od kwot przekazywanych poszczególnym sprzedawcom.

Podział środków między poszczególnych sprzedawców ustala właściciel pasażu.

Jak wygląda nawiązanie współpracy z Przelewy24?.

 • Po ustaleniu warunków współpracy z Właścicielem Marketplace podpisywana jest umowa na czas nieokreślony.

 • Na jej podstawie serwis Przelewy24 tworzy konto techniczne Marketplace (na które przekazywana będzie łączna kwota za zamówienie klienta) oraz konto rozliczeniowe właściciela Marketplace (na które wpływać będzie ewentualna prowizja), do którego Właściciel otrzymuje dostęp.

 • Od tego momentu możliwe jest rozpoczęcie sprzedaży i rejestracji kont rozliczeniowych poszczególnych sprzedawców.

Formalności po stronie sprzedawcy

 • Wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,5 PLN (po zaksięgowaniu przelew jest zwracany).

 • Przesłanie skanu dowodu osobistego osoby upoważnionej do zawarcia umowy.

Rejestracja

Właściciel Marketplace konfiguruje rejestrację sprzedawców na podstawie jednego, z dwóch, parametrów dostępnych w dokumentacji technicznej:

 • Formularz z wypełnionymi danymi sprzedawcy i akceptacją regulaminu Przelewy24.

  • właściciel Marketplace otrzyma ID nowo utworzonego konta subPartnera

  • subPartner (sprzedawca) otrzyma wiadomość email z danymi dostępu

 • Formularz bez wypełnionych danych sprzedawcy i akceptacji regulaminu Przelewy24.

  • właściciel Marketplace , oprócz ID nowo utworzonego konta subPartnera, otrzyma link, na który skieruje subPartnera.

  • subPartner uzupełni swoimi danymi dodatkowy formularz rejestracyjny, następnie otrzyma link aktywujący konto.

Właściciel Marketplace wdraża mechanizmy zgodnie z dokumentacją techniczną API.

Przelewy24 zapewniają mailowe i telefoniczne wsparcie działu wdrożeń.

 

Skontaktuj się z nami

biuro@multi-vendor.pl

+48 661 661 964

+48 698 780 870

whatsapp: +48 788 538 655

Odwiedź  nas

SoftSolid (CS-Cart Polska)

ul. Sportowa 14

62-090 Rokietnica