19 maja 2019

Warianty produktów 2.0

Wersja 4.10.1 oprogramowania Multi-Vendor i CS-Cart całkowicie zmienia sposób działa wariantów produktów. Do tej pory opierały się one na opcjach produktów - administrator sklepu mógł na przykład ustawić opcje Rozmiar i Kolor dla koszulki, a program generował dla każdej możliwej kombinacji tych cech wariant produkty. Opcje jednak mają dość ograniczone możliwości - nawet jeśli opcja jest współdzielona pomiędzy produktami, nie ma możliwości zbudowania na niej filtru czy wyeksportowania jej do Google Merchant Center.

W wersji 4.10.1 warianty produktów opierają się na cechach. Ich działanie jest podobne do starszych wersji - dla każdej możliwej kombinacji cech dla danego produktu, generowany jest wariant, który traktowany jest jak osobny produkt - można mu ustawić cenę, przypisać do niego nowe zdjęcia czy zmienić jego nazwę. Interfejs tworzenia i zarządzania wariantami jest bardzo podobny do tego z poprzednich wersji, ale jego działanie jest teraz znacznie usprawnione i bardziej intuicyjne.

Warianty produktu są dostępne dopiero po zainstalowaniu specjalnego dodatku z panelu dodatków:

Aby cecha mogła zostać wykorzystana do stworzenia wariantów produktów, jej “Cel” musi być ustawiony na “Warianty jako osobny produkt” lub “Warianty jako jeden produkt”. W naszym przykładzie wykorzystamy dwie takie cechy.

Przy każdym produkcie znajduje się zakładka “Warianty”. W niej możemy wygenerować wybrane warianty dla produktów. Jeśli nie chcemy generować niektórych wariantów (np. jeden z kolorów koszulek jest aktualnie niedostępny), wystarczy nie zaznaczać go podczas generowania.

Najważniejszą funkcjonalnością związaną z nowymi wariantami produktów jest możliwość prezentowania ich jako całkowicie osobne produkty. Domyślnie wszystkie warianty są “schowane” w jednym produkcie i dostępne dopiero po wyborze odpowiedniej kombinacji cech:

Aby pokazywać warianty produktu jako osobne produkty, należy użyć przycisku “Rozwiąż grupę”. Można również oddzielać tylko wybrane warianty, np. najpopularniejsze rozmiary koszulek, używając zębatki przy poszczególnych wariantach.

Po rozwiązaniu grupy, podczas wyszukiwania nazwy produktu w sklepie klient może zobaczyć wszystkie jego warianty.

Jeśli chcemy z powrotem przyłączyć produkty do grupy wariantów, należy użyć kodu grupy wariantów. Wpisanie tego kodu w zakładce “Warianty” dowolnego produktu przyłączy go do tej grupy, o ile produkt nie posiada kombinacji cech która już istnieje w obrębie grupy:

Nowe warianty produktów to zupełnie nowe i elastyczne narzędzie, które odpowiednio wykorzystane otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości.

Skontaktuj się z nami

biuro@multi-vendor.pl

+48 661 661 964

+48 698 780 870

whatsapp: +48 788 538 655

Odwiedź  nas

SoftSolid (CS-Cart Polska)

ul. Sportowa 14

62-090 Rokietnica